Patagonia 05: yr hen Goedwig

¡El BPFA es visitado por turistas de todo el mundo! Gracias | The PFFA is visited by tourists from all over the world! Thanks

Asturias yn Gymraeg

Y Paith. Gair Cymru’r Wladfa am i diffeithwch y tu fâs i’w tir âr yn Nyffryn Chubut. O deithio drwyddo heddiw yn gerrig sychion a llwyni bach pigog, ni fyddai neb yn meddwl bod hyn unwaith yn arfordir, rhannau ohono o dan y môr am filiynau o flynyddoedd. Na chwaith bod afonydd anferth yn llifo o gyfeiriad lle mae mynyddoedd yr Andes heddiw ac yn cario coed cyfan ar ei hyd ar ôl stormydd mawr. Bu coedwigoedd yma!

IMG_0311

Llai nag 20 mlynedd yn ôl y darganfuwyd Bosque Petrificado Florentino Ameghino. Coedwig garregedig? Byddwn yn falch o gael gwybod am air arall. Mae e nawr yn ardal o dan fesurau diogelwch arbennig, a’r archaeolegwyr yn gweithio ar rannau bach ohono – pwy ar ŵyr beth arall sydd yma? Yng nghefn meddwl yr awdurdodau, y ffaith bod gweddillion llysieuol helaeth o’r oedran yma (60 miliwn o flynyddoedd yn ôl) yn gallu golygu…

Ver la entrada original 265 palabras más

Anuncios